Raad beslist over afvalinzameling

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

De huidige containers voor het restafval worden vervangen voor een 140 liter container. De kleine emmers van 30 en 45 liter vervallen. De emmers voor het keukenafval en luiers blijven bestaan. Het restafval wordt één keer per twee weken opgehaald. In de periode dat jaarlijks de afvalstoffenheffing wordt vastgesteld, wordt het afvalsysteem geëvalueerd en indien nodig aangepast.

Vanaf januari is het mogelijk om vier keer per jaar gratis afval waar je normaal voor moet betalen storten op de milieustraat met een maximum van 2m3 per keer. Na deze vier keer moet er direct per pin afgerekend worden op de milieustraat. Ook de openingstijden worden iets verruimd.

Hoogbouw bewoners  kunnen vanaf januari maximaal 182 keer afval in de ondergrondse containers kwijt. Verder wordt de tuinafvalroute geschrapt en geïntegreerd in de GFT-route. Voor het PMD-afval, het GFT-afval en oud papier verandert niets.

Komende maanden

De komende maanden wordt dit nieuwe systeem verder uitgewerkt. De gemeenteraad wil een heldere communicatie richting de inwoners van Best.Gepubliceerd op 18-06-2019 13:32:38 door Claudia