Afvalinzameling

Het huishoudelijk afval wordt in Best ingezameld door de firma Baetsen. Wilt u weten wanneer u afval wordt opgehaald? Maak dan gebruik van de digitale afvalkalender.

Hoe moet je je container aanbieden?

  • De containers worden op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur geleegd door de inzameldienst
  • U mag uw containers buiten zetten op de dag vóór de inzameldag vanaf 17.00 uur
  • Na lediging moeten de containers weer uiterlijk om 20.00 uur binnen worden gehaald
  • Zet uw container zodanig buiten dat het niet de voetgangers en het overige verkeer hindert of de doorgang beperkt
  • Containers mogen niet aan de binnen- of buitenkant overmatig vervuild zijn
  • De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig reinigen van de container
  • Oud papier en karton moet bijeengebonden of verpakt aangeboden te worden. Dit voorkomt dat de wind het papier over de hele straat kan verspreiden.

Afvalstoffenheffing

Afvalinzameling kost geld. Hiervoor betaalt u jaarlijks een vast bedrag aan afvalstoffenheffing. Dit gebruiken wij om de kosten te betalen van het ophalen van afval, het legen van de ondergrondse containers, het verbranden van afval en voor het gebruik van de milieustraat. De afvalstoffenheffing bedraagt in 2020 € 263,04 per jaar.